Noi obligaţii pentru transportatorii rutieri. Ce prevede Ghidul privind Sistemul national e-Transport

Ministerul Finanţelor şi ANAF au elaborat Ghidul privind Sistemul national e-Transport, prin care se urmăreşte creşterea capacităţii administrative de combatere a fraudei fiscale.

Prin raportarea în sistemul e-Transport, operatorii de transport sunt obligaţi să transfere, pe toată durata traseului, datele curente de poziţionare ale vehiculului în Sistemul RO e-Transport.

”În vederea informării tuturor contribuabililor ce realizează transporturi naţionale cu risc fiscal ridicat şi transporturi internaţionale, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au elaborat Ghidul privind Sistemul national e-Transport, o componentă importantă în digitalizarea ANAF, prin care se urmăreşte creşterea capacităţii administrative de combatere a fraudei fiscale.

Transportarii, obligaţi să transfere datele de poziţionare ale vehiculului

Prin raportarea în sistemul e-Transport, operatorii de transport sunt obligaţi să transfere, pe toată durata traseului, datele curente de poziţionare ale vehiculului în Sistemul RO e-Transport”, anunţă Ministerul de Finanţe.

Pentru monitorizarea transporturilor de bunuri, Sistemul RO e-Transport va prelua date din sistemele proprii de poziţionare în situaţia în care autovehiculele de transport marfă sunt dotate cu astfel de sisteme sau de la dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit, pe care va fi instalat software-ul pus la dispoziţie, în mod gratuit, de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.

„Este un sistem creat special pentru lupta împotriva diverselor forme de fraudă şi evaziune fiscală care pot apărea în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, pentru cei care aleg să efectueze livrări sau transferuri neoficiale, care duc la pierderi fiscale pentru stat şi la distorsiuni în concurenţa corectă între companii.

Prin intermediul RO e-Transport, autorităţile pot monitoriza în timp real mişcările de mărfuri pe drumurile naţionale, identificând şi investigând potenţialele cazuri de nereguli sau de fraudă fiscală. În final, sistemul RO e-Transport reprezintă o componentă vitală din ecosistemul de modernizare şi eficientizare a administraţiei fiscale pe care îl implementăm anul acesta”, a explicat ministrul Marcel Boloş, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

Ce transporturi sunt monitorizate

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Cine trebuie să utilizeze sistemul e-Transport

La nivel naţional, obligaţiile declarării datelor cu privire la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revin:

  • furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne;
  • operatorului economic care transportă, încarcă şi descarcă pe teritoriul României bunuri cu risc fiscal ridicat.

Obligaţiile declarării datelor cu privire la transportul internaţional de marfă

  • destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
  • beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;
  • furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
  • depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

Obligaţiile transportatorului rutier:

  • să asigure transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaraţiei, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport
  • să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit
  • să pună la dispoziţia conducătorului auto codul UIT3 primit, care este generat de Sistemul RO e-Transport, prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri.