Acte necesare înmatriculare auto. Cum trebuie să arate dosarul complet în 2020

Înmatricularea auto în 2020 trebuie făcută într-un termen de maximum 30 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra maşinii.

Costurile şi actele necesare diferă în funcţie de provenienţa maşinii: cumpărată din UE, din afara UE, respectiv din România.

Acte necesare înmatriculare auto

 • Cererea de înmatriculare: tipizatul este gratuit şi se poate descărca online sau obţine de la DRPCIV.
 • Fişa de înmatriculare a vehiculului: se poate descărca online. În Bucureşti, aceasta nu se mai solicită nici pentru persoane fizice, nici pentru persoane juridice. În locul acestuia se foloseşte Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.
 • Cartea de identitate a vehiculului (CIV) – original şi copie.
 • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate, în original. ITP-ul trebuie să fie în termenul de valabilitate.
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi în copie. Trebuie ştampilat de ambele organe fiscale, al vânzătorului şi al cumpărătorului. În cazul maşinilor care au mai fost înmatriculate se completează Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.
 • Actul de identitate al solicitantului (original şi copie).
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pe numele noului proprietar (copie).
 • Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (37 de lei, în original). Se poate plăti pe loc.
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare vechi, dacă vreţi sau trebuie schimbat (costă 40 de lei în acest caz, sau 85 de lei în cazul numerelor preferenţiale) sau dovada că fostul proprietar le-a rezervat.
 • Certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Român (RAR) – numai în cazul unui autoturism adus din străinătate. Costul este de 450 de lei.
 • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele de tranzit sau dovada că maşina a fost adusă pe platformă (în cazul maşinilor aduse din străinătate).
 • Dovada plăţii TVA pentru maşinile aduse din UE, în cazul în care autoturismul va fi înmatriculat de o firmă neplătitoare de TVA sau de o persoană fizică. Formularul se numeşte ”Certificat privind atestarea plăţii TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”.
 • Dovada efectuării formalităţilor vamale de import – doar pentru maşinile aduse din afara UE.
 • Copie după certificatul de înregistrare a societăţii – pentru persoane juridice.
 • Împuternicire/delegaţie – este necesară chiar dacă actele sunt depuse de asociatul unic al societăţii.

Programări online pentru înmatricularea unui vehicul la DRPCIV

După ce aveți toate actele la dosar, trebuie să ajungeți la DRPCIV sau primăria din localitate să depuneți actele. Dosarele la ghișeele DRPCIV sunt primite după numere de ordine eliberate de aparatele din incintă sau pe baza unei programări online printată (ghișeu special). Programarea online se face în următoarele 2 luni calendaristice pe site-ul DRPCIV.

După efectuarea rezervării aplicația nu va mai permite o altă rezervare decât după expirarea acesteia. Solicitanții se vor prezenta la ghișeul de înmatriculări la ora și data rezervată, având asupra lor dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate și rezervarea listată.

Costuri pentru înmatricularea unei mașini

Înmatricularea unui autoturism costă sub 100 de lei pentru transcrierea mașinilor înmatriculate în România (reînmatriculare/transcriere). Nu este luată în calcul asigurarea RCA care are un preț diferit în funcție de vârsta șoferului, Clasa Bonus Malus și motorizare. Dacă mașina este adusă din străinătate, este necesar în plus actul de autenticitate, obținut de la RAR, iar prețul pentru înmatriculare va depăși 500 lei.