După Evul Mediu întunecat, Europa pare că va mai trece printr-o perioadă întune­cată – la propriu, de data aceasta

Prin măsurile anunțate într-un document de 50 de pagini, Franța pare să conducă cursa pe care Europa a pornit-o pentru a-și eficientiza consumul de energie.

Magazinele de lux ale Parisului au început să-și stingă noaptea luminile. Celebrul bulevard Montaigne se cufundă și el într-un întuneric relativ. Chiar și Turnul Eiffel, simbolul Franței industriale, își închide conturul luminos mai devreme cu două ore (4% din consumul total de energie electrică al mo­numentului provine de la sutele de be­culețe aprinse, potrivit companiei care administrează Turnul Eiffel). La ora 10 seara se sting luminile ornamentale ale clădirilor pu­blice, inclusiv la Turnul Saint-Jacques, Petit Palais și giganticul Hôtel de Ville, unde își are sediul primăria. Palatul Ver­sail­les, un simbol al exceselor Franței pre­re­vo­luționare, se cufundă și el în semi­întu­neric.

Nici piramida de sticlă din curtea Mu­zeului Luvru nu mai este luminată, pier­zân­du-și din splendoarea de giuvaier pe care iluminarea din interior i-o conferea odată cu căderea întunericului. „Sunt pur și simplu tristă. Este trist că e totul stins. Priveliștea rămâne superbă, dar cu lumini ar fi fost magnific“, deplânge noua realitate unul dintre turiștii veniți la Luvru.

Sunt măsuri adoptate recent, în urma ape­lului pentru „austeritate energetică“ făcut de președintele Franței, Emmanuel Macron. Guvernul francez a cerut munici­pa­lităților, gospodăriilor și companiilor să micșoreze consumul de energie cu 10% în următorii doi ani, pentru a contracara decizia Rusiei de a tăia aprovizionarea Europei cu gaz.

Mi­nistrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat recent că va purta he­lancă pentru a nu-i fi frig și a economisi ener­gie. A doua zi, președintele Macron a apărut în pu­blic purtând și el o helancă.

Austeritate pe linie

Și alte țări europene iau măsuri similare – la fel ca în Franța, monumentele din Germania nu mai sunt ilu­minate, în Italia sunt planuri pentru a li­mita încălzirea în case și în sediile insti­tu­țiilor și companiilor, Finlanda încurajează populația să reducă timpul în care folo­sește dispozitive electronice, iar Olanda re­comandă, printre altele, reducerea timpului petrecut la duș etc.

Însă unele voci se întreabă dacă nu cumva unele dintre aceste măsuri sunt ne­jus­tificate sau dacă sunt suficiente pentru a aduce o ameliorare reală în criza ener­ge­tică, comentează publicația americană The Wall Street Journal.

„Austeritate nu trebuie să însemne să în­cetăm să mai trăim, să muncim, să pri­mim turiști. Austeritate trebuie să însemne acele măsuri care au mai mult sens în termeni de consum energetic. Poate că prin stingerea iluminatului monumentelor nu eliminăm cea mai mare sursă de risipă“, a ținut să precizeze pentru postul de televi­ziune BFM ministrul francez al energiei, Agnès Pannier-Runacher.

PR sau eficiență?

Autoritățile pariziene nu par să fi estimat economia de energie doar din reducerea intensității iluminatului, dar este una dintre măsurile care ar tăia consumul cu 8%.

Primarul Anne Hidalgo spune că oprirea iluminatului mo­nu­mentelor nu doar re­duce consumul, dar le dă și un mesaj pa­ri­zienilor – la rândul lor, și ei trebuie să ia măsuri de a reduce con­sumul de energie în activitățile de zi cu zi. „Hai să nu mai cre­dem că oamenii sunt atrași doar de lu­mină. Totuși, nu suntem țân­țari“, a intervenit, mucalit, și viceprimarul metropolei, Emmanuel Gregoire.

„Te uiți în jur și spațiile de birouri au ră­mas cu luminile aprinse, cel mai probabil multe au becuri cu filament care con­sumă mult. Totul este PR. Stingi lumina pe Turnul Eiffel, OK, parizienilor nu le pasă. Toate astea, când, de fapt, economiile reale pot fi făcute în altă parte“, comen­tează cei care sunt sceptici cu privire la efi­ciența unora dintre măsuri.

Uniunea Europeană le-a recomandat statelor membre să ia măsuri voluntar pentru a-și micșora consumul de gaz cu 15%, iar cele care depind mai mult de gazul rusesc – Germania, Italia – ar trebui să reducă și mai mult. Ținta ar putea deveni obligatorie în caz de urgență.

Trecerea cu bine peste iarna care vine de­pinde de mai mulți factori, inclusiv de cât de eficiente sunt companiile și guver­nele în stocarea combustibilului, în pri­vința consumului și în diversificarea furnizorilor. Va depinde și de vreme, evident. O iarnă lungă și grea va duce sigur la rațio­nalizarea gazului.

Marele plan

La început de octombrie, Franța a făcut public planul de 50 de pagi­ni de economisire energetică într-o confe­rință de presă de peste trei ore. Ministe­rele sunt consumatoare importante de ener­gie, iar măsurile anunțate includ tăie­rea apei calde în băile publice și limitarea încălzirii în toate clădirile publice, inclusiv în muzee și tribunale. Vehiculele oficiale vor circula cu viteză redusă pentru a econo­misi combustibil.

În același plan, francezii sunt îndemnați să facă schimbări și la ei acasă – de exemplu, utilizarea anumitor electrocasnice (ma­șini de spălat) în afara orelor de consum de vârf, dușuri mai scurte, deconecta­rea aparatelor electrice și electronice când nu sunt folosite.

Cu 31% din cheltuielile cu electricitatea, iluminatul public este al doilea mare consumator de energie pentru municipalități, după încălzire. „Săptămânal, vom face pu­blic consumul de gaz și electricitate“, a pro­mis premierul francez Élisabeth Borne. „În funcție și de vreme, vom vedea exact dacă am reușit să economisim cât trebuie.“ Guvernele speră că prin toate aceste mă­suri vor aduce economii și vor ajuta sta­tele să treacă iarna.

În Paris, unde turismul e o piesă grea în produsul intern brut, noua austeritate mai ales în materie de iluminat este cu atât mai vizibilă, ținând cont de supranumele pri­mit în secolul al XVII-lea, cel de „Orașul Lu­minilor“. La acel moment, motivul a fost creșterea siguranței pe timp de noapte, pentru care șeful poliției pariziene a decis să instaleze mii de lampioane și torțe. Două se­cole mai târziu, orașul devenea pionierul electrificării urbane.

Odată cu apropierea Crăciunului, res­tric­țiile se vor înmulți. Champs-Elysées, cel mai cunoscut bulevard al metropolei, va avea iluminat festiv timp de șase săptă­mâni în acest an, în loc de șapte, ca în anii precedenți. De asemenea, s-a instituit ca, din 15 octombrie, toate buticurile, vitrinele și ecranele de pe același bulevard să-și stingă luminile după ora 22.00, cu excepția restaurantelor și cinematografelor.

Importator

Din exportator net de electricitate, Franța a devenit importator.

  • PRODUCȚIE. ­­EDF, cel mai mare proprietar de centrale nucleare din lume, este vital pentru asigurarea necesarului de energie al Europei. Din cauza problemelor tehnice cu parcul de centrale nucleare (56 de reactoare în total), pro­duc­ția a scăzut la mini­mul ultimilor 30 de ani, iar Franța a ajuns să importe energie electrică.
  • LUX. ­­LVMH a anunțat că toate cele 500 de magazine din Franța vor fi echipate cu contoare inteligente care permit optimizarea consumului de energie. Măsura va fi extinsă pentru unitățile din Europa în noiembrie și ulterior pentru restul rețelei internaționale.

Acest articol a apărut în numărul 150 al revistei NewMoney.

FOTO: Getty