Ce investiții majore și ce schimbări tehnologice urmează să facă cea mai mare fermă integrată din România

Dublarea afacerii până în 2027 este astăzi un obiectiv principal pentru cea mai mare fermă integrată din România, DN Agrar, companie listată pe piața secundară a Bursei de Valori București.

În planurile anunțate recent de DN Agrar Group (simbol bursier: DN), dezvoltarea noii sale ferme, Straja, pentru care a ob­ți­nut finanțare și va accesa o facilitate de credit în valoare de 9,2 milioane de euro, joacă un rol-cheie. Dar acesta nu este singurul proiect avut în vedere pentru strategia pe termen mediu și lung al celei mai mari companii zootehnice integrate din România, cu producție de lapte de vacă și producție vegetală.

„Continuăm să efici­en­tizăm activitatea grupului prin intermediul digitalizării și modernizării, inclusiv prin extinderea utilizării roboților în ferme, instalarea de panouri fotovoltaice și dezvoltarea fabricii de compost, conform pla­nului de investiții“, punctează Jan Gijsbertus de Boer, președinte al Consiliului de Ad­ministrație și chief executive officer (CEO) al DN Agrar Group.

Fiind o companie listată la bursă, rezultatele financiare finale din 2023 urmează să fie anunțate în luna martie. Însă, în pri­mele nouă luni ale anului trecut, cifra de afaceri înregistrată de DN Agrar Group a ajuns la 116 milioane de lei, cu o creștere de 12% față de aceeași perioadă din 2022.

De asemenea, profitul net a avut un avans semnificativ, de 111%, până la 22 de mili­oane de lei, în timp ce activele totale au crescut cu 10%, până la 258 de milioane de lei, comparativ cu primele nouă luni din anul precedent. Aceste rezultate „ne dau încredere că vom atinge obiectivele financiare stabilite pentru întregul an. Ne așteptăm să încheiem 2023 cu o cifră de afaceri de aproape 150 de milioane de lei, triplu față de nivelul înregistrat în 2021. (…) Perfor­manța DN a fost susținută de creșterea efectivului de animale și a producției de lapte, optimizarea costurilor de producție și noile investiții în automatizare“, detaliază Jan Gijs­bertus de Boer.

În momentul de față, principala activitate a DN Agrar este zootehnia – creșterea bovi­nelor pentru lapte (în fiecare zi fiind colec­tați peste 160.000 de litri de lapte din fermele sale), alte activități fiind producția de cereale (parte din economia circulară, întrucât cea mai mare parte a producției este utilizată ca hrană pentru animalele de la fermă), servicii agricole (logistică), management și turism.

„DN Agrar Group este unul dintre cei mai importanți producători de lapte din Europa și cea mai mare fermă integrată din România, iar în ultimii ani compania a trecut printr-un proces de consolidare și extindere, în urma a două achiziții (fermele Lacto Agrar și Apold, n.r.), pentru a atinge această poziție de lider. Grupul este format din 13 societăți, dintre care patru ferme spe­cializate în creșterea bovinelor de lapte și producția de lapte de vacă, și oferim o gamă integrată de servicii, inclusiv logistică și transport de lapte la nivel național și european“, spune Jan Gijsbertus de Boer.

Totalul investițiilor în companie, de la în­ce­put și până astăzi, se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro, care includ și cele două achiziții amintite de antreprenor. De altfel, în 2023, fermele companiei (Lacto Agrar, Apold și Cut) au contribuit la crește­rea cantității de lapte livrate de DN Agrar Group cu aproximativ 14% față de anul 2022, până la 55 de milioane de litri. În domeniul cultivării cerealelor, firmele din grup lucrează pe aproximativ 7.000 de hectare, fiind vizată extinderea la 10.000 de hectare prin achiziționarea altor ferme cu producție agricolă vegetală.

„2023 este anul în care am continuat pro­iectele de investiții anunțate pentru moder­nizarea, digitalizarea și integrarea companii­lor în grup. Am prioritizat tehnologia mo­dernă de conservare a solului și am crescut numărul de bovine tinere. (…) Anul trecut am înregistrat rezultate bune, dar ne-am con­fruntat și cu provocări precum fluctua­ția prețului laptelui de vacă și a prețului ce­re­a­lelor“, nuanțează Jan Gijsbertus de Boer.

În ceea ce privește piața de capital, s-au înregistrat performanțe în 2023 pentru companie, cu o creștere semnificativă a prețului acțiunilor (fiind în top 10 firme din BETA­e­RO în funcție de creșterea prețului acțiu­nilor) și o dublare a valorii tranzacțio­nate cu acțiunile DN Agrar față de 2022, depășind 25 de milioane de lei. Numărul de tranzacții a atins 7.812, reflectând răspunsul pozitiv al pieței la inițiativele strategice și la perfor­manțele operaționale și financiare ale companiei. „Am observat o creștere semnifi­cativă în comunitatea noastră de investitori, respectiv dublarea numărului de in­vestitori în 2023. Suntem încântați să constatăm că, după doi ani de la listarea în Piața AeRO, putem să discutăm despre aceste realizări, iar planurile noastre de viitor includ transferul în piața principală, pentru a accesa investitori instituționali și pentru a deschide calea către o extindere ulterioară, ofe­rindu-le acestora oportunitatea de a investi într-o agricultură gestionată în mod profesionist și durabilă“, adaugă Jan Gijsbertus de Boer.

Primi pași cu Straja

Potrivit spuselor lui Jan Gijsbertus de Boer, obiectivul până în 2027 este să dubleze afacerea, susținută de eficiența operațională, creșterea capa­ci­tăților fermelor și de construcția și dezvol­tarea noii ferme – Straja. Compania va ac­cesa o facilitate de credit în valoare de 9,2 milioane de euro de la Exim Banca Româ­nească pentru dezvoltarea fermei, care se va întinde pe zece hectare, pentru echipamente și achiziția animalelor. În plus, pentru acest proiect, DN Agrar va contribui cu 20,78% din surse proprii. Finanțarea pro­iectului și condițiile aferente sunt supuse aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 12 martie 2024.

„Avansăm cu proiectul ferma Straja, care va dura aproximativ trei ani și va deveni parțial operațional începând cu trimestrul al treilea al anului în curs, cu 600 de vaci. Proiectul va avea capacitatea de 5.000 de bo­vine la finele lui 2027“, subliniază Jan Gijs­bertus de Boer.

În ianuarie 2024, compania a depășit pentru prima dată pragul de cinci milioane de litri de lapte livrați lunar, cu 14,77% mai mult comparativ cu ianuarie 2023. În domeniul cerealelor, firmele din grup cultivă în acest moment peste 7.000 de hectare, loca­lizate pe raza județelor Alba, Sibiu și Hunedoara.

„Ne dorim să menținem rate de creștere atractive pentru companie. Pentru a reduce costurile cu transportul apei către lagunele de gunoi și cele cu resturile vegetale de pe câmpuri, vom construi, lângă ferma Apold, o fabrică de compost, care va duce și la înființarea unei linii alternative de afaceri. (…) Vom putea vinde acest compost crame­lor, producătorilor de legume, atât din Ro­mânia, cât și din afară. Ne așteptăm ca fa­brica să devină operațională în perioada septembrie-octombrie a acestui an“, deta­liază antreprenorul.

În opinia sa, afacerile agricole pot fi vulnerabile la fluctuațiile cererii și la condițiile meteorologice, iar diversificarea afacerii poate ajuta la atenuarea riscurilor. În ultimii ani, pandemia, seceta, inflația și incertitudinea cauzată de conflicte au dus la variații imprevizibile ale prețului laptelui și ale inputurilor agricole, creând dificultăți pe piață.

„La DN Agrar am anticipat direcția și, printre măsurile avute în vedere, s-a numă­rat și eficientizarea în ceea ce privește costurile fixe prin diferite acțiuni. Am continuat achiziționarea de vaci pentru fermele noastre și astfel am produs mai mult lapte, optimizând costurile fixe“, subliniază Jan Gijsbertus de Boer.

O altă provocare cu care se confruntă piața laptelui din România este managementul acordării subvențiilor și, de asemenea, creșterea valorii subvenției acordate pe cap de bovină, care să acopere nu doar partea de procesare sau de creștere, ci și par­tea logistică. Astfel că, în opinia antreprenorului, un management eficient al mo­dului de acordare a subvențiilor ar susține fermierii locali.

Pe de altă parte, România este o țară cu importante oportunități în do­­meniul pro­duc­ției de lapte, mai ales dacă ne uităm la faptul că peste 50% din consumul intern de lapte provine din import. Cre­dem că România are un potențial bun de a stimula pro­duc­ția de lapte de înaltă calitate prin practici de agricultură circulară durabile și ecologice“, mai spune acesta.

Absolvent al Institutului Superior de Agri­cultură din Groningen (nordul Țărilor de Jos), Jan Gijsbertus de Boer a ajuns în Ro­mâ­nia în 2008 și a luat decizia să constru­iască o afacere în agricultură, fiind interesat în mod deosebit de fermele de lapte. Activi­tatea DN Agrar a început ca o afacere de fa­milie, cu 23 de hectare de teren arendat în inima Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara. Anterior, antreprenorul a condus ferme în Țările de Jos și în Germania.

Acest articol a apărut în numărul 182 al revistei NewMoney