Proiect: Pensiile se majorează cu 13,8% din ianuarie, iar salariile cu 5%. Ce buget de pensii va avea România

Pensiile se majorează cu 13,8% de la 1 ianuarie 2024, iar salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor creşte cu 5% de la aceeaşi dată, excepţie făcând personalul din învăţământ care va beneficia de o majorare de 20% în două tranşe, potrivit proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, publicat miercuri.

Totodată, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător, cu anumite excepţii prevăzute de lege.

Pe de altă parte, anul viitor vor primi vouchere de vacanţă şi indemnizaţie de hrană numai funcţionarii publici cu un venit sub nivelul unui plafon de 8.000 lei net/lunar. Valoarea voucherului de vacanţă creşte de la 1.450 lei/an la 1.600 lei/an pentru a nu fi afectaţi funcţionarii de introducerea CASS de 10% la voucherele de vacanţă.

Sporul de condiţii vătămătoare (sporul de antenă) a fost stabilit la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut/lună pentru toate domeniile de activitate din sectorul bugetar.

Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, desfiinţarea posturilor vacante, diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8% şi limitarea funcţiilor de conducere la maximum 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar.

De asemenea, pentru constituirea unui serviciu este nevoie de minimum 10 posturi de execuţie, pentru o direcţie sunt necesare minimum 20 posturi de execuţie, iar pentru constituirea unei direcţii generale minimum 35 de posturi de execuţie.

Funcţiile de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora ar trebui să se reducă cu cel puţin 25%.

Indemnizaţia pentru activitatea de liber profesionist, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, drepturi pentru pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român sunt menţinute la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 la fel ca şi rentele viagere prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Pentru anul viitor, pentru deficitul bugetar a fost stabilită o limită de 5% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal un plafon de 8,5% din PIB, în timp ce pentru anul 2025 pentru soldul bugetar a fost stabilită o limită de -4,7% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal un plafon de 8% din PIB.

Bugetul pentru pensii

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pentru 2024 se stabileşte la venituri în sumă de 134,98 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă similară, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, publicat miercuri de Ministerul Finanţelor.

Potrivit sursei citate, sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale are prevăzute venituri în sumă de 243,16 milioane lei şi cheltuieli de 161,81 milioane lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 81,34 milioane de lei.

Pe de altă parte, bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 2,31 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 2,094 miliarde lei la credite bugetare şi în sumă de 2,15 miliarde lei la credite de angajament, cu un excedent de 220,26 milioane de lei.

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 136,49 milioane de lei, iar la cheltuieli în sumă de 39,25 milioane de lei, atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 97,23 milioane de lei.

Conform proiectului, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.