Proiect de buget 2020: Economia României creşte cu 4,1%, deficitul bugetar ajunge la 3,58%, investiţii mai mari

Economia României este aşteptată să crească cu 4,1% anul viitor, deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,59%, iar investiţiile cresc cu 6,3 miliarde lei, potrivit proiectului de buget publicat de Ministerul Finanţelor.

În plus, este estimat un ritm mediu anual de creştere de 4,1% în orizontul 2021-2023, mai mare comparativ cu cea estimată la nivelul ţărilor UE (1,4%).

Pentru anul viitor, investiţiile sunt estimate la 4,5% din PIB, mai mari cu 6,3 miliarde lei ca în anul 2019.

Proiectul are în vedere reducerea deficitelor bugetare, iar ţinta de deficit bugetar cash pe anul 2020 este estimată la 3,59% din PIB (deficitul ESA la 3,58% din PIB).

În anul 2023, deficitul bugetar este aşteptat să scadă sub 2% din PIB.

Pe întreg orizontul de planificare, se observă nivelul sustenabil al datoriei publice sub 40% din PIB.

Alte măsuri din proiectul de buget:

  • salariul de bază minim brut pe ţară se majorează la 2.230 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2020, faţă de 2.080 lei în prezent,
  • începând cu 1 ianuarie 2020, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019.
  • valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2019.
  • începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul de 6.240 lei.

”Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate”, se arată în proiect.