Peste 1.400 întreprinderi se vor deschide cu ajutorul fondurilor europene

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat, în consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate economiei sociale finanţate prin Programul Educaţiei şi Ocupare şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, cu un buget total de peste 214 milioane euro.

”Intervenţiile pe care le vom finanţa prin apelurile dedicate întreprinderilor sociale, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, vor viza o arie economico-socială importantă, contribuind direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile unde vor activa aceste întreprinderi.

Calificările dobândite în domeniul antreprenoriatului în economia socială vor oferi beneficiarilor şansa să pornească afaceri pe cont propriu şi să creeze noi locuri de muncă. De asemenea, înfiinţarea întreprinderilor sociale creează, pentru persoanele din grupuri dezavantajate, oportunitatea de a-şi depăşi starea de vulnerabilitate prin integrarea pe piaţa muncii”, a transmis, vineri, Marcel Boloş, citat într-un comunicat de presă transmis de MIPE.

Potrivit ministrului, în urma acestor apeluri de proiecte care vor fi lansate în prima parte a lunii iunie, se urmăreşte sprijinirea a peste 1.400 de întreprinderi sociale în comunităţile rurale şi urbane ale României.

”Aceste întreprinderi se concentrează pe soluţionarea problemelor sociale, cum ar fi reducerea sărăciei, îmbunătăţirea accesului la educaţie sau îngrijire medicală. Astfel, ele contribuie la creşterea economică durabilă şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru oamenii din comunităţile respective”, a mai declarat ministrul Marcel Boloş.

Potrivit MIPE, prin apelul de proiecte  ”Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban” se urmăreşte îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, prin sprijinirea a 720 întreprinderi sociale şi crearea unui număr de 3.064 noi locuri de muncă.

Scopul prezentului apel de proiecte vizează sporirea investiţiilor în dezvoltarea antreprenoriatului social, în special în domenii cu valoare adăugată ridicată şi are în vedere:

  • dezvoltarea de scheme de sprijin şi garanţii pentru persoanele din mediul urban care doresc să devină antreprenori în domeniul economiei sociale;
  • stimularea economiei sociale şi antreprenoriatului social care să asigure locuri de muncă pentru persoane vulnerabile şi nu numai.

Ministerul precizează că bugetul total alocat apelului de proiecte este de 104,91 milioane de euro, ce vor putea fi accesaţi de către entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale; dar şi de către furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri.

”Proiectele vor fi finanţate prin Programul Educaţie şi Ocupare, iar activităţile eligibile obligatorii în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul urban, inclusiv monitorizarea implementării planurilor de afaceri şi asigurarea sustenabilităţii planurilor de afaceri”, a mai transmis MIPE.

Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 3 milioane euro, iar în cazul Investiţiilor Teritoriale Integrate (ITI), valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect este de 1,42 milioane de euro.

De asemenea, ministerul anunţă că pentru întreprinderile sociale înfiinţate în mediul rural, proiectele vor fi finanţate prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, cu un buget de 109,46 milioane de euro.

Grupul ţintă include persoanele care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale în comunităţile rurale, dar şi persoanele vulnerabile, iar numărul întreprinderilor sprijinite în urma apelului de proiecte este de 735.

În acestui prezentului apel de proiecte nu vor fi finanţate proiecte a căror valoare a asistenţei financiare nerambursabile este mai mică sau egală cu 201.000 euro.

Perioada de consultare publică pentru toate cele două ghiduri ale solicitantului se va încheia în data de 25 mai 2023, perioada estimată pentru lansarea apelurilor fiind prima parte a lunii iunie 2023.

Pentru anul 2023 este estimată lansarea unui număr total de 534 apeluri de proiecte finanţate din fonduri europene, prin PNRR şi Politica de Coeziune.