Pe ce segmente de business se va concentra antreprenorul Dragoș Anastasiu, după ce înainte de pandemie a vândut divizia de turism a grupului Eurolines

Domeniul hotelier este astăzi o direcție principală pentru investitorul în serie Dragoș Anastasiu. Dar nu și singura. Pe ce alte segmente de business pariază?

Cunoscut mai ales ca „fondatorul Eurolines“ – nume extrem de popular în ulti­mele decenii pe segmentul de transport rutier de persoane –, Dragoș Anastasiu plu­sează astăzi și în alte direcții de business, complementare sau nu domeniului care l-a consacrat.

Iar exemplul cel mai su­­gestiv este AdWise, un cluster de con­sultanță antreprenorială unde, îm­pre­ună cu alți oameni de afaceri, lu­crează deja cu jucători prezenți în industrii diferite, cum ar fi dis­tribuție de utilaje, design interior sau servicii de ospitalitate.

„Avem o abordare integrată și ne dorim să fim plătiți la succes. Este, cum o nu­mesc eu, o policli­nică pentru antrepre­nori, menită să ofere din experiența tutu­ror celor implicați, inclusiv a mea.“

Mai concret, după ce a vândut divizia de turism a gru­pului Eurolines către ope­ratorul german Dertour (înainte de pan­demia de COVID-19), Dragoș Anastasiu și-a dedicat mai mult timp celorlalte afa­ceri ale sale și s-a implicat în unele cu totul noi.

„Investi­țiile pe care le dețin sunt în consultanță, industria de entertainment, turism și auto“, detaliază antreprenorul. Dintre toate acestea, inves­tiția sa „de suflet“ ră­mâne cea din Delta Dunării, în complexul Green Village Resort, de patru stele, din Sfântu Gheorghe.

Direcția pe care merge aici este aceea de „a fi sustenabil“, sprijinind orice acțiune în acest sens. Pentru omul de afaceri este foarte importantă păstrarea imaginii naturale din zonă, cu toată vegetația specifică locului, pre­cum și renunțarea la plastic în resort (exceptând elementele biodegradabile), uti­li­zarea panourilor fotovoltaice în anumite zone sau folosirea compostului re­zul­tat din deșeurile vegetale ca îngrășă­mânt natural.

„Susținem și promovăm Green Village și Delta ca destinații de vizitat cel puțin o dată pe an. (…) Resortul a avut în 2022 o cifră de afaceri de 12,7 milioane de lei, cu 10% mai mică față de 2021, ținând cont de doi factori: am închis sezonul 2022 mai de­vreme, iar 2021 a fost un an cu un context special – a fost primul an de libertate după pandemie. Pentru 2023 ne-am propus o creștere de 12%, până la 14,1 milioane de lei“, de­ta­liază antreprenorul.

Potrivit spu­selor sale, și numărul de turiști a fost în scă­dere cu 13% anul trecut (9.950 de persoane) prin comparație cu precedentul, însă în 2023 se estimează să crească la 10.450.

„Anul trecut, 3% din totalul turiștilor au fost străini, iar pentru 2023 ne propunem ca proporția de turiști străini să crească la peste 5% din total. Cei mai mulți turiști care au ales vacanțe în acest an provin, în ordine, din România, Marea Britanie, Bulgaria și Spania. Gradul mediu de ocupare al Green Village în această vară este, momentan, de 70%. Estimăm că, până la fina­lul verii, se va realiza un grad de ocupare mediu de 85%“, continuă Anastasiu.

Segmentul pierdut

Totodată, omul de afaceri este unul dintre fondatorii compa­niei de operare servicii hoteliere The Ma­kers, companie care a preluat anul trecut managementul hotelului de patru stele Ori­zont din Predeal și care mai adminis­trează resorturile Green Village (din Deltă) şi Valea Verde, din satul Cund (județul Mureș).

„Dorim (împreună cu ceilalți parteneri de business din The Makers, n.r.) să atragem și alți investitori în case vechi, cu tra­diție, pe care să le transforme la standarde hoteliere de minimum patru stele și pe care noi să le administrăm, integrându-le în conceptul Valea Verde. Sperăm la o creș­tere a nu­mă­rului de turiști străini anul acesta, un segment important pierdut în ultimii ani în turismul rural din România“, punctează Dragoș Anastasiu.

Oricum ar fi, businessmanul este optimist cu privire la evoluția turismului intern și consideră că România oferă experiențe complete, îmbunătățite de la an la an, aflân­du-se pe primul loc în topul destina­țiilor pen­tru turiștii români. „Cred că vom în­tâm­pina provocări serioase cu privire la forța de lucru și costurile de operare, per total, ches­tiuni care ne preocupă deja.“

În paralel, Anastasiu dezvoltă și compania de închirieri Touring Rent Auto, care acti­vează sub brandul Enterprise Rent-a-Car, unul dintre jucătorii mari la nivel mondial. În 2019, înainte de pandemie, afacerile Touring Rent Auto au trecut de 18,6 mili­oane de lei, pentru ca în 2020 compania să scadă la 10,5 milioane de lei. În 2021 însă, a înregistrat o creștere de peste 40%, rapor­tând afaceri de 15,1 milioane de lei.

„Trendul s-a păstrat și anul trecut, cu un avans semnificativ al cifrei de afaceri, de circa 20%. De asemenea, în 2022 am investit și în dezvoltarea flotei de mașini, care a crescut cu 30%“, detaliază Dragoș Anastasiu, fără a intra în alte amănunte.

„Clusterul de consultanță“

Dincolo de toate aceste aspecte care contu­rează cariera sa antreprenorială, așa cum a fost punctat încă de la începutul articolului, omul de afaceri se implică foarte activ și în AdWise, pe care îl numește „un cluster de consul­tanță antreprenorială“, a cărui lansare a fost anunțată în 2021. „Avem spe­cia­liști pre­gătiți să răspundă oricărei nevoi pe care antreprenorii mici și medii o au, de la listare sau internaționalizare până la dezvol­tarea de aplicații sau atragerea de finan­țare. Mare parte dintre consultanții parteneri din proiect au experiență antrepre­norială.“

Astăzi, AdWise lucrează cu mai multe companii din domenii foarte variate (design interior, servicii, distribuție utilaje etc.), iar jumătate dintre cei care au apelat la serviciile sale de consultanță vor să își vândă businessul. Decizia lor are la bază atât argumente obiective, cât și subiective. De exemplu, spune Dragoș Anastasiu, „foarte mulți s-au speriat de criză, în timp ce alții s-au pa­nicat pentru că au ajuns la un nivel la care afacerea nu mai era ușor de gesti­o­nat sau pur și simplu nu erau conștienți că lucrurile merg în direcția bună“.

În plus, mulți nici nu erau pregătiți să fie atractivi pentru vânzare, nu știau exact ce vor sau cum să își evalueze corect businessul.

„De multe ori, confundau valoarea imo­bi­liară cu valoarea businessului. (…) Au ape­lat la noi antreprenorii mici și medii, în prin­cipal cei cu cifre de afaceri până în 100.000 de euro și cei care depășesc cinci milioane de euro pe an. În funcție de mă­rime și spe­ci­ficul activității, cei care ne-au căutat și-au dorit soluții de dezvoltare, proceduri interne, reorganizare și optimizare. Mulți nu știau cum să solicite finan­țare, cum să își prezinte businessul în fața băncii“, detaliază Anastasiu.

Turismul primordial

Cu o experiență de business de peste 27 de ani, Dragoș Anas­tasiu a lucrat inițial ca medic în Germania, unde a emigrat în toamna lui 1982. În același an dăduse examenul de admi­tere la Facultatea de Automatică. Era fami­li­arizat cu calculatoarele din familie, tatăl său fiind unul dintre cei mai cunoscuți ingineri IT din acea perioadă. Totuși, nu avea să urmeze o carieră în IT.

În 1984 a intrat la Facultatea de Medi­cină, în Germania, pe care a absolvit-o șase ani mai târziu. Din 1991 până în 1995 a fost medic la Spitalul Universitar St Mar­kus din Frankfurt, obținând în 1993 docto­ratul în medicină. Dar și-a dorit să intre în antreprenoriat. Era un vis din anii de liceu, când începuse să strângă bani făcându-le poze colegilor săi.

A revenit în România în 1995 și a fondat Touring Europabus România SRL, care ulterior a primit denumirea Eurolines.

Acest articol a apărut în numărul 167 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly