Inteligența artificială, noua strategie de business a companiilor din domeniul tehnologiei. Studiu de caz: Optima Group

Digitalizarea și adoptarea de proiecte bazate pe inteligență artificială au accelerat în ultima perioadă, iar companiile din domeniul tehnologiei caută să ofere cât mai multe astfel de soluții atât pe plan local, cât și la export. Studiu de caz: Optima Group.

În perioada pandemiei de COVID-19, tot mai multe companii au migrat către online și au solicitat soluții digitale care să faciliteze munca de acasă. Un trend (tot mai) vizibil și în cifra de afaceri a compa­niei de tehnologie Optima Group – deți­nută de Gabriel Chiva (46 de ani), din Bu­curești, și Ovidiu Pintea (55 de ani), din Cluj-Napoca –, business care a înre­gistrat un avans de la sub două milioane de euro în 2020 la 2,7 milioane de euro în 2021, cu previziuni solide de creștere și pentru anul în curs. La jumătatea acestui an, veniturile com­paniei erau de peste 1,8 milioane de euro, iar Gabriel Chiva estimează că anul acesta cifra de afaceri se va apropia de 4 milioane de euro.

Optima Group are două mari linii de business: tehnologie și soluții proprii de software, respectiv inventariere stocuri și active, Optima fiind principalul jucător din piață pe acest din urmă segment. „Mulți fac inventarul cu hâr­tie și cu pix. Noi am dezvoltat o solu­ție care se ba­zează pe coduri de bare sau pe taguri RFID (tehnologie care iden­tifică obiec­tele cu ajutorul frecvenței radio, n.r.)“, spune Gabriel Chiva.

Nevoia de digitalizare

Soluțiile software pentru inventarieri există de mai mulți ani pe piață, însă au început să fie mai solicitate odată cu accelerarea digita­lizării. Antreprenorul spune că o companie are costuri mai serioase doar atunci când face prima inventariere digitală a activelor, pentru că acest lucru presupune aplicarea codurilor de bare sau a sistemelor de ci­tire cu frecvență radio. Apoi, în anii urmă­tori, costurile scad cu circa 60%-70%.

Chiva spune că acest gen de contracte se derulează cu companii mari din zona de banking, retail sau utilități, dar și cu insti­tuții publice – segment care generează însă doar 5% din business. „Acesta este practic un serviciu de asset management care se adresează nu doar inventarului, ci oricărui bun de la achiziție până la casare. Orice se întâmplă cu mijlocul fix respectiv se vede în aplicație“, detaliază Gabriel Chiva.

De exemplu, el spune că acest gen de ser­vicii este foarte apreciat de băncile care au multe sucursale și trebuie să inventarieze zeci de mii de mijloace fixe, softul dezvoltat de Optima oferind infor­mații atât despre starea acestora, cât și despre deplasarea lor dintr-o parte în alta. Pentru astfel de servicii de inventariere, Optima asigură inclusiv personal care se ocupă de ciparea și de etichetarea bunurilor.

Operațiunile Optima Group sunt asigurate de două mari birouri, unul la București și altul la Cluj-Napoca, în care lucrează aproape 50 de persoane. Circa 60% din personal este la București, iar 40% – la Cluj-Napoca, mai spune antreprenorul.

Programarea bine cercetată

Gabriel Chiva nu ascunde că Optima Group dez­voltă inclusiv proiecte de cercetare care sunt implementate cu ajutorul solu­țiilor de inteligență artificială. Un astfel de proiect, cu o valoare de șapte milioane de lei, este dezvoltat alături de echipa de machine learning (învățare automată) a Uni­ver­sității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Con­cret, este vorba despre o platformă care poate prezice realizarea unor indicatori de business în funcție de anumiți factori interni sau externi și de istoricul vân­zărilor.

Daniel Chiva dă drept exemplu producă­torul de bere Ursus, pentru care a dezvoltat diverse soluții software de-a lungul tim­pului. Pentru a programa un volum de pro­ducție pentru un anumit interval de timp, spune an­treprenorul, reprezentanții fabricii de bere pot introduce în sistem, de pe platforme specializate, date despre prog­noza meteo pentru următoarele luni, ce evenimente sportive sau concerte live au loc în acea perioadă sau orice alte elemente externe care pot influența consumul de bere, iar în baza unor algoritmi de inteli­gență artifi­cială pot decide ce cantități pot produce pentru un anume interval de timp și cum pot organiza distribuția. „Am implementat acest sistem pentru Ursus și, practic, își pla­nifică producția de bere în func­ție de toți acești factori“, adaugă antreprenorul.

El spune că o astfel de platformă este utilă și pentru retailerii din bricolaj, care pe baza unor indicatori ca evoluția prețu­rilor la materialele de construcții, variațiile cursului valutar, evoluția co­menzilor și a vo­lumului de vânzări, pot stabili ce sto­­­curi de produse își pot face pentru anumite in­tervale de timp. Mai mult, pot calcula și în ce magazine trebuie să asigure volume mai mari de produse. Gabriel Chiva pre­cizează că acest gen de platfor­me vor fi tot mai căutate în viitor, piața so­lu­țiilor bazate pe inteligență artifi­cială fiind esti­mată în acest moment la peste 1.000 de miliarde de do­lari la nivel global.

De la Microsoft la Optima

Gabriel Chiva a intrat în antreprenoriat în 2005. Este absolvent de Automatică și Calculatoare la Politehnica din București, iar după încheierea studiilor, în 2000, s-a angajat la Microsoft, fiind responsabil de relațiile cu partenerii. „Am lucrat cinci ani pentru Microsoft și acea perioadă a fost ca o școală pentru mine“, povestește acesta. Era peri­oada de început a Microsoft în România, iar în acea vreme erau puțin peste 20 de angajați, față de peste 1.400 de salariați și o cifră de afaceri la nivel local de peste 113 milioane de euro în 2021.

În acele vremuri, Chiva a avut periodic întâlniri cu partenerii companiei, cărora le făcea prezentări despre noile produse care intrau pe piață. La o astfel de prezentare la un partener din Cluj-Napoca l-a cunoscut pe viitorul său asociat, Viorel Pintea. Pri­mul lor client a fost chiar Ursus, care le-a propus să dezvolte o soluție software pentru automatizarea departamentului de vân­zări.

Producătorul de bere le oferea fi­nan­țare pentru o perioadă de un an, iar Chiva a mai angajat cinci persoane pentru realizarea proiectului. Soluția propusă a fost un succes, iar cei doi au început ulterior să își caute noi clienți. „Ovidiu Pintea era o per­soană mai tehnică, un bun mana­ger de proiect, în timp ce eu mă ocupam de zona de vânzări și de marketing“, mai spune Gabriel Chiva.

Practic, Optima Group a dezvoltat încă de la început soluții personalizate pentru clienții săi. În momentul de față, Gabriel Chiva se gândește să pună accent pe piața externă, care asigură acum circa 12% din cifra de afaceri. În acest sens, se gândește inclusiv la atragerea unui investitor și ia în calcul chiar vânzarea unei linii de business dacă situația o va impune, însă o decizie finală o va lua abia anul viitor. Până atunci, va continua să crească businessul cu propriile resurse. Spune că nu are emoții, pentru că, la jumătatea acestui an, are deja comenzi de circa 2,5 milioane de euro pentru 2023, iar până la sfârșitul anului este convins că numărul de contracte va crește.

Ce, cât, unde

Industria de software și servicii are un aport de aproape 6,2% la produsul intern brut (PIB), ceea ce însumează circa 13,6 miliarde de euro, potrivit unui studiu al Asociației Patronale din Industria de Software și Servicii (ANIS).

  • IMPACT. ­­Industria de software și servicii IT aduce la bugetul de stat venituri din contri­buții și taxe de circa 1,3-1,4 miliarde de euro.
  • CREȘTERE. ­­În perioada 2015-2020, indus­tria IT a înregistrat o creștere anuală medie de 17%, în condițiile în care, în același interval, economia României a avut un avans de circa 6%, potrivit studiului ANIS.

Acest articol a apărut în numărul 146 al revistei NewMoney.

FOTO: Laszlo Raduly