INFOGRAFIC Câți centimetri de autostradă are un român, în comparație cu un bulgar, un ungur sau un polonez

Cu o infrastructură rutieră de­­fi­­ci­­ta­­ră și care mereu a fost în mij­­lo­­cul criticilor venite din par­­tea opiniei publice, dar și a investitorilor străini și a an­­tre­­pre­­no­­­­­­rilor, Ro­­mânia are în acest moment o densitate de auto­­străzi de doar 3,8 centimetri pe cap de locui­­tor, arată calculele New­­Mo­­ney. Acest indicator pla­­sea­­­ză România pe ultimul loc la nivelul Uniunii Eu­­ropene, fiind întrecută inclusiv de țări precum Bulgaria și Slovacia.

Slovenia, cu o rețea similară de autostrăzi cu cea a României, dar cu o populație de zece ori mai mică, conduce clasamentul Uniunii Europene la capitolul densitate de autostrăzi, cu peste 37 de centimetri pe cap de locuitor, potrivit unor calcule realizate pe baza datelor de la Federația Rutieră din Uniunea Euro­peană (European Union Road Federation) și de la Eurostat. Pe locul al doilea se află Spania, o ța­­ră cu aproape 15.000 de kilometri de auto­­străzi, con­­­­struite preponderent din fonduri europe­­ne, care „se laudă“ cu aproape 32 de centimetri pe cap de locuitor. La mare distanță și totuși înaintea României, Bulga­ria numără 7,5 centimetri de șosele de mare viteză pentru fiecare dintre cetățenii săi.

La o privire de ansamblu a infrastructurii rutiere locale, rețeaua națională de drumuri publice din România are puțin peste 86.000 de kilometri, însă numai o cincime din acestea sunt drumuri națio­­na­­le și, chiar mai grav, mai puțin de 1% sunt au­­tos­­trăzi, arată da­­tele pu­blicate recent de Institutul Național de Sta­tistică.

Astfel, România avea la finalul anu­­lui trecut 17.612 kilometri de dru­­muri naționale, din ca­­re doar 747 de kilometri sunt au­­tostrăzi, în timp ce cea mai ma­­re parte a șosele­­lor, peste 41%, adică 35.361 de kilometri, sunt drumuri ju­­dețene. Restul de 33.107 kilometri, sau peste 38% din rețeaua locală ru­­ti­­e­­ră, es­­te re­­pre­­zentat de drumuri comuna­­le.

Șo­se­lele României au provocat numeroase discuții în spațiul public de-a lungul timpului și multă cerneală a curs pe tema rețelei slab dezvoltate de autostrăzi. Mari companii precum Dacia și Ford au reclamat lipsa proiectelor de infra­struc­­tură. Din păcate, rețeaua locală de au­tos­­trăzi evoluează în ritm de melc, astfel că, spre exemplu, anul trecut nici măcar un centimetru (!) de autostradă nu a fost deschis circu­­la­­ți­­ei. Pentru 2017, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, anunța recent că vrea să taie panglica pe 90 de kilometri de șo­­se­­le de vi­­te­­ză. Oricum, de­­pă­­șirea pragului de 1.000 de kilometri de auto­străzi pare acum, ca și în urmă cu un de­ce­­niu, un deziderat destul de în­­de­­păr­­tat.

Șoseaua europeană
Mai mulți kilometri de autostrăzi înseamnă mai mulți investitori, noi locuri de muncă, mobilitate pentru transporturi și, mai ales, reducerea numărului de accidente rutiere. La nivel european, densitatea de autostrăzi pe cap de locuitor arată diferențe majore între țări.

Cifre stânjenitoare
Mai puțin de 1% din drumurile existente în acest moment în România sunt șosele de mare viteză.
86.000 de kilometri are rețeaua națională de drumuri publice din România.
747 de kilometri de autostrăzi are România în acest moment. Cu puțin noroc, pragul de 800 de kilometri ar urma să fie depășit anul acesta.
15 kilometri reprezintă lungimea drumurilor naționale de pământ din România. Practic, deși sunt considerate șosele de importanță națională, acestea nu sunt nici măcar asfaltate sau pietruite. 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *