FIC: Companiile cu capital străin angajează o treime din forța de muncă din mediul privat din România

Companiile cu capital străin angajează o treime din forța de muncă din mediul privat, respectiv 1,2 milioane de persoane, reiese dintr-un studiu realizat de Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și Academia de Studii Economice din București (ASE).

Deși există percepția unui volum ridicat al investițiilor străine directe (ISD), România are al doilea cel mai mic stoc de ISD pe locuitor din regiune, de 3.130 de euro, după Bulgaria.

Cehia, Polonia și Ungaria au pornit de la valori ale stocului de ISD semnificativ mai mari decât România și Bulgaria, explică investitorii străini, unul dintre argumente fiind acela că privatizările s-au realizat într-un ritm mai accelerat în primele țări, astfel, acestea au atras mai multe ISD.

Conform studiului „Privatization and Restructuring in Central and Eastern Europe” realizat de Banca Mondială, în anul 1997, 15% din firmele din sectorul industriei prelucrătoare românești erau privatizate în 1995 și 8% din cele bulgare, în timp ce în Polonia, Ungaria și Cehia procentul era de peste 60%.

„Privatizarea aducea cu sine atât costuri, cât și beneficii. Costurile constau în numeroasele restructurări și în creșterea șomajului, iar beneficiile în creșterea productivității angajaților și atragerea de ISD”, notează FIC.

Același studiu, prezintă creșterea productivității muncii în perioada 1992-1995 atât în firmele de stat, cât și în cele private din regiune, evidențiind că productivitatea muncii era cu mult mai redusă în firmele de stat decât în cele private.

Prin urmare, țările cu privatizări ample au beneficiat de creșterea productivității muncii și de un volum sporit de ISD. Lipsa unui proces similar în România și Bulgaria este, în parte, una dintre cauzele performanței reduse în atragerea ISD până în prezent.

Evoluții

Perioada pregătirii și aderării la UE se suprapune celei mai favorabile perioade pentru atragerea ISD în România. Fluxurile de ISD au crescut de peste 5 ori în intervalul 2003-2008.

”Companiile străine au contribuit semnificativ la modernizarea economiei naționale și la integrarea sa în lanțurile internaționale de producție ca urmare a infuziilor de capital, tehnologie și know-how”, notează FIC.

Companiile cu capital străin realizează 70% din exporturile României, în condițiile în care aproape jumătate dintre investițiile străine directe din România au ca destinație sectorul industrial.

 


FOTO: Guliver / Getty Images

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *