În cinci ani, fondatorul Devhd intenționează să atingă o cifră de afaceri de 10 milioane de euro

Atingerea pragului de zece milioane de euro cifră de afaceri în următorii cinci ani este un obiectiv pe cât de ambițios, pe atât de posibil pentru fondatorul businessului Devhd, Adrian Herdan.

„Chiar dacă dinamica industriei IT la nivel mondial s-a atenuat în 2023, ca urmare a realinierii strategiilor de dezvoltare pe ter­men lung ale marilor companii, atât în contextul reașezării priorităților la final de pandemie, cât și al provocărilor geopolitice globale, considerăm că România pre­zintă în continuare interes pentru investiții în acest domeniu, dar și în alte sectoare pu­ternic influențate de avansul tehnologic – energia regenerabilă, mobilitatea, economia circulară etc.“, este de părere Adrian Her­dan, fondator și chief executive officer (CEO) al companiei Devhd, jucător local spe­cializat în furnizarea de consultanță și servicii de transformare digitală prin intermediul platformei americane ServiceNow.

Cu peste 120 de proiecte implementate din 2016 (când a fost înființată) și până as­tăzi, compania mizează pe o dezvoltare ac­ce­lerată în plan intern și extern, cu intenția să ajungă la afaceri de aproximativ zece mi­lioane de euro în următorii cinci ani. Care sunt planurile sale?

Digitalizare

Contextul internațional pre­zentat de Devhd, care citează date pu­blicate de compania de cercetare și analiză International Data Corporation (IDC), arată că piața de servicii de transformare digitală este pregătită pentru o creștere „solidă“, fiind evaluată la circa 3.740 de mi­li­arde de dolari până în 2030.

La modul general, Adrian Herdan spune că, deși volumul investițiilor în IT s-a diminuat anul trecut, s-a observat o preocupare mai mare din partea companiilor in­ter­naționale în zona de digitalizare și auto­matizare a proceselor de business. „Prin im­plementarea unor proiecte de digitalizare, companiile pot obține reduceri importante de costuri. Devhd este Partner Pre­mier ServiceNow și oferă servicii de con­sultanță, implementare, dezvoltare, su­port și training pentru soluțiile din portofoliul ServiceNow. (…) Proiectele noastre au fost derulate până acum în diverse domenii ale industriei (automotive, producție etc.), dar și în sectoarele financiar-bancar, telecomunicații și tehnologie“, detaliază an­treprenorul.

Conform spuselor sale, în general, platforma ServiceNow se adresează unor companii sau organizații cu peste 500 de anga­jați, valoarea medie a unui proiect – care pre­supune „implementarea unor procese IT out-of-the-box“ – situându-se în jurul sumei de 100.000 de euro.

Avem clienți unde, în urma implemen­tării platformei ServiceNow și a modulului de IT service management, am reușit să au­­tomatizăm 70% din cererile pe care com­pania le-a primit pentru a fi soluționate la nivelul specialiștilor săi din IT. În cazul altui client, pentru care am dezvoltat o apli­cație globală personalizată, am reușit să automatizăm 100% din procesele de on­boarding și offboarding (înrolarea și eliminarea din sistem a clienților/angajaților)“, explică Adrian Herdan.

Cifra de afaceri a companiei sale a crescut cu aproximativ 15% în 2023 prin com­pa­rație cu 2022, depășind astfel borna de un milion de euro. Iar pentru 2024 își propune o creștere de cel puțin 25%. „Ne do­rim ca organizațiile mari din România, atât cele din domeniul privat, cât și cele din sec­torul public, să aibă o deschidere mai mare către soluții de tip cloud și către so­luții moderne care înglobează cele mai noi tehnologii și cele mai bune practici în automatizarea proceselor IT și de business. Totodată, vedem un potențial enorm în au­tomatizarea acestor procese, companiile putând rapid să-și sporească productivitatea, să-și îmbunătățească fluxurile interne, inclusiv la nivel de echipe.“

Alianță globală

Ca parte a strategiei sale de dezvoltare, Devhd a anunțat recent lansarea primei alianțe oficiale globale a partenerilor ServiceNow de tip boutique din industrie, iconica.co. „Devhd este mem­bru fondator al iconica.co, o alianță care are în prezent 9 membri și 300 de consul­tanți ServiceNow, propunându-și să ajungă până la finalul anului 2024 la 40 de membri și peste 1.000 de consultanți. În acest fel, iconica.co va deveni o alternativă viabilă în implementarea soluțiilor ServiceNow la clienți importanți din Europa, Statele Unite și Asia“, detaliază Adrian Herdan despre intențiile de dezvoltare în plan inter­na­țional.

Compania este prezentă și în Germania, piață unde a intrat în 2022. Cu precizarea că din cei 1.952 de parteneri globali ServiceNow majoritatea sunt organizații de dimensiuni mici și medii, cunoscute și sub de­numirea de „boutique“. Potrivit datelor Devhd, se estimează că până în 2033 or­ga­nizațiile de tip boutique vor obține venituri de 86 de miliarde de dolari.

Într-o analiză KeysFin (furnizor de so­luții de business information), industria ro­mânească de software a fost estimată la peste 14 miliarde de euro, la finalul anului trecut. „În ciuda temperării ritmului de creș­tere, estimăm continuarea tendinței ne­întrerupte din ultimii zece ani și atinge­rea unui nou maximum istoric în acest an (2023, n.r.), de peste 14 miliarde de euro. (…) Observăm cum software-ul își con­so­lidează rolul-cheie în dezvoltarea și digitalizarea economiei și transformă România într-un hub regional, după unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere, dacă nu chiar cel mai rapid din ultimul deceniu, de peste patru ori“, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin, cu ocazia pu­bli­cării studiului.

Totodată, sursa citată mai arată că, în 2022, în România activau peste 37.000 de companii în industria de software, cu 19% mai multe decât în 2021 și cu 148% peste nivelul din 2013. În plus, exportul de servicii informatice a crescut în primele nouă luni din 2023 la 5,8 miliarde de euro, cu 17% mai mult decât în aceeași perioadă a anului anterior. Și importurile de servicii informatice s-au majorat, ajungând la 2,1 mi­liarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Începutul

Bazele companiei Devhd au fost puse în 2016, la doi ani după ce fondatorul său, Adrian Herdan, a avut prima in­te­racțiune cu ServiceNow ca tehnologie, timp în care s-a implicat în mai multe pro­iecte, inclusiv ale unor clienți din domeniul biotehnologiei.

„Pe atunci, în România nu exista nicio organizație care să implementeze proiecte pe tehnologie ServiceNow, deși existau companii, de regulă mul­ti­­naționale, care deja lucrau cu această teh­nologie și vedeau beneficiile. Poten­țialul era mare. Decizia de a fonda Devhd am luat-o împreună cu partenerul meu din companie, Florin Daniș, la conferința Know­ledge pe care ServiceNow o organi­zează anual în Las Vegas“, povestește antreprenorul. Încă de la înființare, Devhd s-a bazat pe o creștere organică, iar pe măsură ce numărul de proiecte s-a dezvoltat, au crescut și volumul de business, și echipa. 

„Am fost doar noi doi în primele luni. Apoi, pas cu pas, echipa a crescut, iar până acum am investit peste 100.000 de euro în traininguri pentru a forma consultanți ServiceNow. Suntem în echipă 23 de colegi și ne dorim ca în acest an să mai aducem ală­turi de noi cel puțin 5 specialiști. (…) De ase­menea, pe parcursul celor șapte ani de ac­tivitate s-au investit peste 250.000 de euro în dezvoltarea capacității și expertizei echi­pei tehnice“, continuă Adrian Herdan.

În contextul unei piețe foarte dinamice și competitive, cele mai mari provocări pentru companie au fost în identificarea consultanților dispuși să-și construiască o carieră în domeniul enterprise services management, precum și asigurarea unor condiții de lucru care să nu conducă la fluc­tuații de personal.

Acest articol a apărut în numărul 181 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly