Demers al Guvernului pentru susţinerea producţiei de cartof de consum

Guvernul a adoptat o HG prin care aprobă un ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în acest an. Suma totală alocată este de 14,8 milioane lei (2,96 milioane euro), iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha.

”În Şedinţa de Guvern din data 4 mai 2023 a fost adoptată o Hotărâre prin care se aprobă schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2023.

Demers pentru susţinerea producţiei de cartof de consum

Scopul vizează acordarea unui sprijin pentru susţinerea producţiei de cartof de consum. Suma totală alocată este de 14.800.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha”, anunţă Ministerul Agriculturii.

Pentru a obţine sprijinul financiar, cultivatorii trebuie să obţină o producţie minimă de 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiţii de eligibilitate:

– să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
– să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa înscrisă în program, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
– să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
– să facă dovada producţiei minime realizate prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Criterii pentru selecţia beneficiarilor

a) producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2023;
b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;
c) producătorii agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
d) producătorii agricoli persoane juridice.

Cererea de înscriere în program trebuie depusă începând cu data intrării în vigoare a actului normativ şi până cel târziu data de 19 mai, inclusiv.

Valorificarea producţiei se va face până cel târziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv. Ulterior, Direcţiile Agricole Judeţene transmit situaţia centralizatoare la MADR – DGBFFE – până la data de 5 decembrie inclusiv.