Cum se pregătește proprietarul MAM Bricolaj să ducă businessul spre 100 de milioane de euro

Că bricolajul este de câțiva ani unul dintre cele mai atractive domenii pentru antreprenorii români o demons­trează și Cristian Găvan cu al său MAM Bricolaj.

Cu o strategie de dezvoltare bine definită pentru următorii cinci ani, antreprenorul Cristian Găvan are două mari obiective: atingerea unei cifre de afaceri de 100 de milioane de euro pentru MAM Bricolaj și extinderea rețelei de magazine. Aceste pla­nuri vin la pachet cu un buget de in­ves­­tiții calculat la peste 15 milioane de euro, bani care ar urma să fie alocați în aceeași perioadă. În paralel, omul de afa­ceri mizează pe componenta de pro­duc­ție în businessul său, după ce la fina­lul anului trecut a făcut o achiziție în această direcție.

„Așa cum am raportat și în rapoartele publicate pe bursă – piața AeRO –, per­formanța din pri­mul semestru din 2021 a MAM Bricolaj a însemnat o creș­tere cu 47% a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2020, creș­tere care vine să conso­lideze poziția com­paniei și să crească cota de piață. De asemenea, numărul de clienți a crescut cu 23,6% prin compa­rație cu anul prece­dent“, spune Cristian Găvan, compania sa fiind listată la bursă de aproape un an.

La nivel de concurență, într-o piață de do it yourself (DIY) aflată în plină eferves­cență, principalii competitori pentru MAM Bricolaj sunt companii care au ca obiect de activitate atât vânzarea de acce­sorii de mobilier, cât și de servicii co­nexe.

Piață de miliarde

Evaluat la peste patru miliarde de euro cu un an înainte de criza sanitară, potrivit unor studii și date din piață, segmentul local de DIY este do­mi­­nat în prezent de De­de­man, companie controlată de frații Dragoș și Adrian Pavăl, urmată de jucători cu ac­ți­o­nariat străin, între care Leroy Merlin (Franța) și Brico Dépôt (Marea Britanie).

Potrivit fondatorului MAM Bricolaj, prog­noza de creștere a acestui domeniu în 2021 este de cel puțin 15%, în funcție de evo­luția prețului pe lanțul de aprovizio­nare, dar și de alți parametri macroecono­mici și de pu­terea de cumpărare a consu­ma­torului final.

În perioada următoare, Cristian Găvan va continua să investească în extinderea re­țe­lei de magazine, care ar urma să ajungă de la 3 unități în prezent, toate în Bucu­rești, la 12 la nivel național în următorii cinci ani. „Planul nostru de dezvoltare a re­țelei de ma­gazine MAM Bricolaj rămâne o țintă strategică prioritară. Ne propunem să ajungem la 12 magazine la nivel națio­nal, cu lo­cații în principalele orașe mari și mijlocii, precum Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, dar și în Bucu­rești“, sub­li­niază antreprenorul. Anul vii­tor vor fi des­chise două noi magazine, me­dia investițiilor necesare într-o unitate fiind de 1,4 milioane de euro, inclusiv în capital de lucru și stocuri.

Dar Cristian Găvan nu se axează doar pe offline, ci și pe online, mai ales că vânzările prin intermediul internetului au crescut ac­celerat în pandemie pentru toate categoriile de produse. Pentru cazul particular al MAM Bricolaj, în ultimii doi ani, acest segment a ajuns să aibă în cifra de afaceri o pondere de circa 3,5% din total.

„În contextul socio-economic actual, dar și din cauza schimbărilor mari pe care le generează pandemia de COVID-19, co­mer­țul electronic va deveni o componentă vi­tală în modelul de business al fiecărei companii. Am înregistrat de patru ori mai multe vânzări online în ultimele luni, rata de conversie este în continuă creștere și peste trei milioane de clienți vizitează site-ul nostru în fiecare lună. Pentru următorii ani, estimăm cu ușurință o dublare sau chiar triplare anuală a vânzărilor online“, spune și Frédéric Lamy, chief executive officer (CEO) al Leroy Merlin România.

Cealaltă jumătate

Anul trecut, MAM Bricolaj și-a consolidat și segmentul de producție, prin preluarea unui pachet de 50% din acțiunile producătorului de pa­nouri pentru construcții Geomam Pal Group, într-o tranzacție de 824.000 de lei, în care Găvan controla în momentul tran­zac­ției restul de 50%. „Într-adevăr, în septem­brie 2020, MAM Bricolaj a preluat activitatea de prelucrare și comercializare PAL a com­paniei Geomam Pal Group, pentru o deținere de 100% a părților sociale. Conco­mitent cu transferul de activitate s-au tran­sferat și toți angajații către MAM Bricolaj“, detaliază antreprenorul.

Compania a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de aproximativ opt milioane de euro, în creștere cu 33% față de 2019. La începutul acestui an, MAM Bricolaj anunța că printre principalele obiective pentru 2021 se află și creșterea vânzărilor cu 65%. Întrebat acum despre acest obiectiv, antreprenorul nu s-a pronunțat, având în vedere „regulamentul ASF și raportările curente pe bursă, care trebuie să urmeze un anumit proces de declarare pe bază trimestrială, semes­trială sau anuală“. Acesta a spus însă că, pentru următorii cinci ani, o țintă impor­tantă o reprezintă atingerea unor venituri de 100 de milioane de euro.

Cristian Găvan a înființat compania în anul 2011, ca societate cu răspundere limi­tată, sub numele de Materiale Accesorii Mobilă – MAM SRL. În 16 aprilie 2018 a fost transformată în societate pe acțiuni, schim­­bându-și denumirea în MAM Bricolaj. Retailerul are astăzi în portofoliu, în proporție de 80%, articole destinate producerii de mobilier (balamale, glisiere, pal melaminat), iar diferența de 20% este re­pre­zentată de produse conexe, cum sunt chiu­vetele, decora­țiunile, produsele electrice sau corpurile de iluminat. Primul ma­gazin al companiei a fost deschis în data de 7 aprilie 2011, în par­tea de est a Bucureștiului, pe bulevardul Basarabia, într-o zonă ușor accesibilă și la vedere, având o suprafață totală de 800 de metri pătrați. La început, magazinul oferea profesioniștilor în mobilă o selecție de materiale și accesorii de bază, însă, treptat, gama acestora a fost extinsă.

Investiții în 2021

În ultimele aproape două­sprezece luni, în cazul MAM Bricolaj sunt câteva proiecte de investiții care ies în evi­dență. Iar acestea reprezintă doar o parte din ceea ce va urma pe termen mediu și lung, în linie cu strategia de dezvoltare a companiei.

  • Extindere. În ianuarie s-a finalizat extinderea unuia dintre magazinele din Bucu­rești, la o suprafață totală de 3.570 de metri pătrați, în urma unei investiții de apro­ximativ 100.000 de euro în amenajările propriu-zise și de alte 250.000 de euro în capitalul de lucru necesar, precum stocuri, personal, marketing, chirii.
  • Inaugurare. În luna martie a avut loc deschide­rea unui nou magazin în București, în zona Ghencea, cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați, în urma unei investiții de 1,65 milioane de euro, sumă alocată pentru clădire, teren și amenajare. În plus, s-au investit încă 900.000 de euro în capital de lucru necesar.
  • Dotări. Investiții au fost făcute și în achiziționarea de utilaje și echipamente teh­no­logice noi pentru Atelierul Morarilor (integrat prin achi­ziția Geomam PAL Group SRL) și Atelierul Luică, însemnând 325.000 de euro, în sistem buy-back cu Raiffeisen Leasing și Felder Gruppe Echipamente.

Acest articol a apărut în numărul 128 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly