Cum s-a descurcat o curățătorie ecologică pe perioada restricțiilor impuse din cauza pandemiei COVID-19

Prima lună de criză a adus și primele pier­deri pentru fondatorii Blue Lagoon Clean. Cu măsuri aplicate rapid, încă de la începutul pandemiei, aceștia duc to­tuși mai departe conceptul de curăță­torie 100% ecologică.

Decizia de a nu închide compania în această perioadă a fost una dintre cele mai dificile pentru soții Cristina Tarasevici și Vlad Elias, fondatorii curățătoriei ecolo­gice Blue Lagoon Clean. Deși cei doi antreprenori dezvoltă un business care le-a per­mis, într-un fel, să-și continue activitatea, lucrurile nu au fost deloc simple. „Luând această decizie, ne-am asumat faptul că vom pune o presiune extraordinară pe finan­țele companiei“, spun aceștia, estimând pierderi de o jumătate de milion de lei (peste 100.000 de euro) până la finalul lui iunie.

Semnalul de alarmă a fost tras în martie, când vânzările au scăzut cu peste 50% com­parativ cu ianuarie și februarie. Cu planurile de dezvoltare blocate la momentul de față, Cristina Tarasevici și Vlad Elias caută neîncetat soluții optime pentru a nu fi nevoiți să apeleze în peri­oada următoare la măsuri pe care nu și le doresc. Deocamdată, asemenea altor companii care au adăugat în portofoliul lor tot felul de servicii noi, Blue Lagoon Clean a lan­sat de cu­rând un serviciu prin care le oferă clienți­lor posibilitatea de a le face cumpărăturile. O altă filă întoarsă, o nouă provocare.

Schimbări în ton cu criza

La ultima discuție face-to-face dintre NewMoney și fondatorii Blue Lagoon Clean, în urmă cu aproape un an și jumătate, Cristina Tarasevici și Vlad Elias aveau un plan bine pus la punct până în 2022, care viza extinderea cu puncte de lucru în fiecare sector din Ca­pitală. Și tot atunci, antreprenorii vorbeau despre acest segment de curățătorie „eco“, încadrându-l la o „nișă“ care se tran­­sformă în „industrie“, în condițiile în care ma­­­joritatea curățătoriilor care se deschid aleg să ofere și serviciul „ecologic“, pe lângă cel clasic, chimic.

„Unul dintre planurile noastre pentru 2020 era construcția unei hale de procesare, plan la care vom renunța anul acesta dacă nu vom obține finanțarea necesară“, spune la momentul de față Vlad Elias. Com­pania are astăzi trei centre – două în București (în Auchan Crângași și în mallul ParkLake) și un altul în Pantelimon –, dar serviciile sunt disponibile peste tot în Bu­cu­rești și în Ilfov, în limita a 15 kilometri, prin serviciul de colectare și livrare gra­tuită. Din punctul de vedere al abonamentelor, sunt 1.600 de clienți, dintre care peste 95% activi.

„În această perioadă, la punctele de lucru din centrele comerciale, scăderile au depășit cu mult 50% față de începutul de an. În mod normal, luna martie era o lună cu vânzări mari, iar dacă este să compa­răm martie 2020 cu martie 2019, scăderea este de 70%. Cu alte cuvinte, am luat deci­zia de a ține toate punctele de lucru des­chise, deși cele din București generează pierderi uriașe. În prezent, avem aproape 40 de angajați, iar politica noastră în această perioadă este să nu lăsăm pe nimeni în urmă“, explică Cristina Tarasevici.

În aceste condiții, pierderile înregistrate de companie la sfârșitul lunii martie ajun­seseră la 276.000 de lei (aproximativ 57.000 de euro), iar estimarea până la finalul lui iunie este de 500.000 de lei (circa 100.000 de euro). Dacă înainte de pandemie cei doi antreprenori mizau pe afaceri de cinci mili­oane de lei pentru 2020, în creștere față de cele patru milioane de lei din 2019, în cel mai negru scenariu de acum anticipează o scădere a vânzărilor la trei milioane de lei până la finalul anului în curs.

Mai multe provocări

Pentru a putea funcționa în condiții optime, Cristina Tarasevici și Vlad Elias au luat o serie de mă­suri prin care să își protejeze angajații și clienții, costurile implicate ridicându-se la aproximativ 20.000 de lei. Pe lângă prețul ma­jorat al materialelor dezinfectante, antreprenorii spun că „o reală provocare a fost achiziționarea lor, deoarece majorita­tea furnizorilor nu le mai aveau pe stoc“.

La fel cum o provocare a fost și noul serviciu prin care compania le oferă clienților posibilitatea de a le face cumpărăturile din rețeaua Metro atunci când plasează o co­mandă pentru curățarea hainelor sau covoarelor. „Din punct de vedere logistic, achi­ziționarea cumpărăturilor este un coș­mar, deoarece nu avem experiența nece­sară, dar învățăm pe parcurs și căutăm în permanență soluții de eficientizare“, deta­liază Vlad Elias.

Ca o completare, la capitolul „provo­cări“, Cristina Tarasevici punctează altele două: negocierile cu băncile – „Cu principalul nostru partener finanțator, lucrurile au funcționat rapid, reușind să ajungem la o înțelegere. Mai așteptăm răspunsuri de la încă trei societăți financiare, cu privire la solicitările noastre de amânare la plată“ – și negocierile cu furnizorii – „O provocare zil­nică, în condițiile în care plățile sunt întâr­ziate“.

În ciuda acestor probleme, fondatorii Blue Lagoon Clean au donat Institutului Ma­tei Balș din București 1.000 de măști, 300 de perechi de mănuși, 20 de litri de de­zinfectant, șase litri de spirt și 600 de pa­chete de șervețele dezinfectante.

Nișă în dezvoltare

Primul centru al cu­ră­țătoriei a fost deschis în 2013, printr-o in­vestiție de 100.000 de euro, din surse proprii, în centrul comercial Auchan Crân­gași, sectorul 6.

„Atunci, am luat legătura cu reprezen­tanții Electrolux, care aveau o teh­nologie inovatoare, ecologică, pe bază de apă. Teh­nologia protejează atât mediul, cât și anga­jații și clienții. Așa a început Blue Lagoon Clean, singura curățătorie 100% ecologică la vremea aceea“, spunea Vlad Elias în pri­mul său interviu cu NewMoney.

Încă de la început a introdus și sistemul de abonamente pentru clienți, precum și serviciul de colectare și livrare pentru cei care locuiau în alt sector din Capitală. În 2016, cei doi antreprenori au lansat un nou centru în mallul ParkLake din cartierul bu­cu­reștean Titan, care se afla la momentul respectiv în construcție. „Acolo s-a pus accent pe un concept eco-friendly, care se po­­trivește cu filosofia noastră de business. Investiția a fost de 120.000 de euro, dar de această dată am avut nevoie și de o linie de credit“, completa Elias.

În următorii ani, nișa de colectare și li­vrare s-a dezvoltat atât de rapid, încât au ajuns la un moment dat să nu mai facă față comenzilor, singura soluție fiind să des­chidă „o hală dedicată exclusiv serviciului de colectare și livrare“. Astfel a apărut, în primăvara lui 2018, cea mai mare hală din Europa de Sud-Est pentru procesarea hai­nelor, cu o capacitate de cinci tone pe zi. Centrul, care se află în Pantelimon (județul Ilfov), a generat atunci 30 de noi locuri de muncă. Investiția a fost de o jumătate de mi­lion de euro, asigurați din surse proprii și o linie de credit.

Piața curățătoriilor – ecolo­gice și chimice – a cunoscut o dezvoltare ac­celerată, ajun­gând să numere, doar în București, peste 300 de companii. „Esti­măm piața din Bucu­rești, doar pe zona de retail, fără HoReCa, la 60 de milioane de euro, iar pentru finalul anului 2020 previ­zionăm o contracție de 40%“, spun acum cei doi antreprenori despre un domeniu care, ca multe altele, va ieși din 2020 mult sub cifrele pe care le spe­rase la începutul anului.

Acest articol a apărut în numărul 89 al revistei NewMoney. FOTO: Laszlo Raduly

Citește ultimul număr al revistei NewMoney în format e-paper