Ce strategii de dezvoltare adoptă Fan Courier pentru a se impune pe cât mai multe piețe externe

Dezvoltarea unor puncte noi de legă­tură între piața autohtonă și cea vest-eu­ropeană este un obiectiv major pentru 2024 al celui mai mare jucător de curierat cu acționariat 100% românesc, FAN Courier.

Propriile huburi regionale ale FAN Courier au fost în acest an punctele de refe­rință în crearea mai multor legături între Ro­mâ­nia și zonele din Europa Centrală și de Vest. Compania a continuat să se ex­tindă și să-și consolideze businessul în re­giune, urmând ca în 2024 să poată fi ac­cesate și mai multe țări europene. De departe, principala piață externă, pe care compania a intrat în urmă cu trei ani, este Republica Moldova, ținta până la finalul lui 2023 fiind aceea de a deveni lider, în prezent aflându-se pe locul al doi­lea.

Înființată în anul 1998 de Felix Pătrăș­canu, alături de frații Adrian și Neculai Mihai, compania ar putea încheia anul în curs cu o cifră de afaceri de 260 de mili­oane de euro, în creștere față de veniturile de aproximativ 225 de milioane de euro din 2022.

Văzută în ansamblul ei, piața locală de curierat traversează astăzi o perioadă foarte bună, iar perspectivele sunt optimiste. „Principalul motor al pieței este co­merțul online, care nu a ajuns încă la ma­turitate în România. În consecință, va continua să se dezvolte. Un alt element extrem de important îl reprezintă dez­voltarea tehnologică și digitalizarea. Tehnologia joacă un rol esențial în evoluția pieței de curierat, iar inovația și automati­zarea în acest domeniu vor contribui la îm­bunătățirea și accelerarea serviciilor oferite de firmele de curierat“, spune Cornel Morcov, chief commercial officer FAN Courier.

Dezvoltarea aplicațiilor mobile a transformat semnificativ activitatea de curierat în ultimii ani, iar opțiunile alternative de livrare, gestionarea mai eficientă a retururilor și interacțiunea simplă cu clienții prin intermediul tehnologiei au contribuit la creș­terea acestui domeniu. Drept urmare, potrivit reprezentantului FAN Courier, pentru 2024 se estimează un avans de 10-15% al pieței de curierat din România.

În acest context al pieței, FAN Courier și-a continuat planurile de dezvoltare prin­tr-o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro într-un nou hub la Ștefăneștii de Jos (aproape de București, unde se află și sediul central al companiei), proiect care ar urma să fie finalizat în luna septembrie a anului viitor. Noua construcție se întinde pe o suprafață de 26.500 de metri pătrați și include o zonă de birouri, o zonă de last mile pentru serviciul FANbox, precum și un depozit de fulfillment, reprezentând, în același timp, un hub de tranzit modern. La capitolul tehnologizare, acest depozit va fi dotat cu sisteme robotizate și de sortare de ultimă generație, care vor reduce semnifi­cativ timpul în care coletele vor fi recepțio­nate și livrate.

Strategică a fost și investiția în cons­truc­ția hubului din Cluj-Napoca, finalizată în pri­măvara lui 2022. Potrivit lui Cornel Morcov, acest hub este deja unul interna­țio­nal, cu „selleri din Europa care își aduc marfa la Cluj, de unde pleacă mai departe în țară“. Următorul hub enumerat de acesta să devină internațional este cel din Arad, unde capacitatea de procesare va fi de 80.000 de colete pe zi. „Pentru 2024, unul dintre obiectivele propuse este și acela al unei prezențe mai semnificative în Europa. De aceea, o direcție de investiții pentru anul viitor va fi dezvoltarea de noi puncte de legătură între piața autohtonă și cea vest-europeană“, continuă reprezentantul FAN Courier.

De segmentul internațional se leagă și con­solidarea businessului FAN Courier pe piața din Republica Moldova. „Am făcut deja investiții de trei milioane de euro în dezvoltarea de filiale, în recrutarea de personal și extinderea flotei. Vom continua dezvoltarea în același ritm și în 2024, pentru că ne propunem să devenim un parte­ner pentru businessurile locale, care vor să se extindă atât pe plan național, cât și internațional. Ne dorim ca FAN Courier să fie liantul între sellerii internaționali care vor să intre pe piața din Republica Moldova și firmele sau persoanele fizice de acolo“, detaliază Cornel Morcov.

1.000+1.000

Pentru FAN Courier, dezvolta­rea comerțului online din ultimii ani – peste 65% din livrările business-to-consumer (B2C) pe care le operează sunt comenzi de la magazine online – a însemnat și dezvol­tarea rețelei proprii de lockere, FANbox, pe fondul tendinței consumatorilor de a opta pentru easy boxuri sau lockere pentru primirea coletelor. Anticipând o nevoie din ce în ce mai mare venită din partea clienților, dezvoltarea rețelei FANbox a devenit una din­tre prioritățile companiei.

Potrivit lui Adrian Mihai, chief executive officer (CEO) și cofondator al FAN Courier, proiectul are o perioadă de implementare mai lungă, în etape, prima fază fiind dema­rată în 2022. „În prezent, avem deja instalate 1.000 de lockere și încă 1.000 de unități contractate și anticipăm că vom mai achi­ziționa încă pe atât în următoarea perioadă. Proiectul se ridică la o valoare totală de aproximativ 30 de milioane de euro“, com­­pletează Cornel Morcov.

Deși România este o țară în care sistemul „home delivery“ rămâne dominant, ne­voia de livrare la lockere este în continuă creș­tere și vine în special din zonele rurale sau greu accesibile. De aceea, dacă astăzi, pentru FAN Courier, sunt aproximativ 3% din livrări la lockere, din totalul livrărilor, până la finalul anului următor se estimează să se ajungă la 20%.

Livrarea la lockere nu in­­fluențează în niciun fel politica de recrutare a FAN Courier. Avem în continuare ne­voie de personal și ne lovim de deficitul acut de pe piața muncii. În prezent avem peste 8.000 de angajați, iar nevoia crește cu 5-6% în fie­care an. Angajăm constant curieri, mani­pulanți, oameni în zona de customer support, pentru că angajările urmează evo­luția businessului, iar businessul este pe creș­tere“, subliniază Cornel Morcov.

Toate mișcările strategice făcute în ultimii ani de companie au fost marcate de un mediu economic impredictibil, influen­țat de mai mulți factori externi. Pandemia, războiul din Ucraina și inflația galopantă sunt doar trei dintre acești factori. „Când ne așteptam ca lucrurile să se așeze, pe plan mondial a izbucnit un nou război, în Orientul Mijlociu, ale cărui evoluții și con­secințe sunt greu de anticipat, iar pe plan local ne confruntăm din nou cu o serie de modificări fiscale, care au dat peste cap multe dintre planurile de dezvoltare și previziunile companiilor din România. Prin ur­mare, provocările cele mai mari cu care ne confruntăm în prezent sunt instabilita­tea și lipsa de predictibilitate, generate de evenimentele neprevăzute“, detaliază Cornel Morcov.

Și, dintre toate evenimentele enumerate, conform spuselor sale, inflația a fost, fără în­doială, „cea care ne-a afectat în cea mai mare măsură, pentru că a fost o inflație ge­ne­ralizată și cu un ritm de creștere fără prece­dent în ultimul deceniu și mai bine“.

Acest articol a apărut în numărul 176 al revistei NewMoney