Ce strategii adoptă o companie românească din domeniul IT pentru a-și consolida prezența pe piețele externe

Aflat în plin proces de expansiune in­ter­națională, dezvoltatorul de soluții ca­racteristice verificării identității în mediul digital Qoobiss estimează pentru 2024 dublarea unei cifre de afaceri care a crescut în 2023 de peste trei ori.

Lucrăm la adaptarea serviciului nostru de identificare pentru alte două piețe din Europa. Înainte de a lansa oficial soluția în alte țări, vrem să ne asigurăm că este per­fect adaptată actelor de identitate din țările respective“, spune Ileana Co­mă­nescu, product manager KYC Global al Qoobiss, despre planurile pe 2024. Înființată în 2016, compania este cunos­cută în domeniu mai ales pentru soluția „Qoobiss Identify“, ce oferă un proces securizat și digitalizat de verificare a iden­tității la distanță folosind mijloace video.

Cu alte cuvinte, utilizează tehnologii biometrice bazate pe inteligență arti­fi­­cială pentru a oferi procese complet au­to­matizate, create special pentru o varietate de industrii, precum finan­ciar-bancară, medicală, telecom, jocuri de no­roc, asigurări, retail.

„În 2023 ne-am ex­tins portofoliul cu noi servicii pe care le-am vândut către parteneri. De asemenea, am dezvoltat și soluții software la comandă, customizate nevoilor specifice clienților. În prezent avem 30 de clienți, iar 10% sunt din piețele externe. Pentru 2024 ne propunem cel puțin du­blarea numărului de clienți“, continuă Ileana Comănescu, estimând totodată o dublare a cifrei de afaceri pentru serviciile existente.

O analiză pre­zentată în urmă cu câteva luni de Qoobiss estima că piața soluțiilor de identificare la distanță eKYC (electronic know your custo­mer) s-ar putea dubla în 2023, pe măsură ce companiile din secto­rul financiar-bancar și magazinele online in­vestesc în implementarea lor, conformându-se astfel le­gislației naționale și europene în vigoare.

„În prezent, în România, aproximativ 35% dintre companii folosesc astfel de so­luții. În ultimul an, piața românească s-a mo­dificat, în sensul migrării activității din offline în online. Iar acest lucru, potrivit pre­vederilor legale, pre­supune ca parafa­rea documentelor să fie făcută cu semnă­tură electronică. Îna­inte de semnarea elec­tronică a documentelor, este necesară identificarea clienților prin soluții de verificare la distanță a identității“, reiese din analiza Qoobiss. So­lu­ția dezvoltată de com­panie este dis­po­nibilă pentru clienți în re­gim software as a service (SaaS), implementarea realizându-se în câteva ore sau maximum o zi.

„Trendul relațiilor digitale între companii și clienți este unul ascendent în regiune. (…) În următorii cinci-șapte ani ne apropiem de media europeană de astăzi a digitalizării economiei. Dorința de digitalizare există în România și tot mai multe companii vor să își mute activitatea în online pentru eficientizarea businessului“, detaliază Ileana Comănescu.

Pentru 2023, Qoobiss estimează o cifră de afaceri de 950.000 de euro, în creștere de la 283.000 de euro anul trecut.

Piețe noi din Europa

Unul dintre pla­nu­rile punctate de Ileana Comănescu pentru 2024 se referă la intrarea pe alte piețe eu­ropene. „În acest moment suntem pre­zenți în România și Republica Moldova și lucrăm deja la personalizarea serviciului de identificare pentru Polonia și Spania. Suntem în plin proces de expansiune către alte țări. Ca timp de ajustare, este necesar să alocăm o perioadă între patru și șase luni pentru a dezvolta soluția care să respecte legislația locală. Iar ca investiții, doar în dezvoltarea acestor tipuri de servi­cii alocăm între 100.000 de euro și 300.000 de euro.“

La finalul anului trecut, Qoobiss a devenit furnizor acreditat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru ser­vicii de verificare a identității la dis­tanță, utilizând mijloace video. Comănescu spune că deciziile de extindere au fost elaborate înainte de a primi această acre­di­tare, ca parte a unei strategii generale pe termen lung, care a luat în considerare ne­voile pieței și evoluțiile tehnologice. Compania, care este susținută de fondul de investiții american NCH Capital, a investit până în prezent peste 1,5 milioane de euro, cu accent pe crearea de noi produse, în pa­ralel cu dezvoltarea celor existente, adap­tându-se permanent la schimbările tehnologice rapide.

„O provocare constantă a fost menține­rea pasului cu evoluțiile tehnologiei în domeniul verificării identității. Am investit în cercetare și dezvoltare pentru a ne asigura că soluția noastră utilizează tehnologiile de vârf din domeniu. De asemenea, am în­tâm­pinat provocări în asigurarea confor­mi­tății cu reglementările privind protecția datelor și securitatea informațiilor. La fel cum o provocare a fost și creșterea cererii pe fondul schimbărilor în comportamentul consumatorilor“, punctează Ileana Comă­nescu, adăugând și că oportunitățile de afaceri au crescut odată cu schimbările în modul în care societatea gestionează tran­zacțiile online și recurge la soluții de verifi­care a identității.

Împrumuturi online

O altă analiză rea­lizată recent de Qoo­biss a arătat că, în ultimii patru ani, rata de aprobare a împrumuturilor online acordate de instituțiile fi­nan­ciar-bancare s-a du­blat în România, iar companiile care au implementat Qoo­biss Identify au reușit să crească vânzările în mod semnificativ. Astfel, spre exemplu, cu ajutorul soluției de tip eKYC, una dintre instituțiile partenere, care oferă împrumuturi, a obținut o creștere de 2,5 ori a cereri­lor de creditare online anul acesta față de 2019. Valoarea finanțată a crescut de peste patru ori, iar nu­mărul de contracte finan­țate a fost mai mare de aproape trei ori.

Con­form analizei, utilizatorii pot solicita deschiderea unui cont sau a unui credit doar în baza cărții de identitate, datorită soluțiilor de tip eKYC putându-și valida identitatea de la distanță în mai puțin de un minut. Totodată, procesul de creditare este eficientizat, odată cu implementarea unui serviciu de onboarding end-to-end (Qbiz Ma­nagement System). Mai concret, so­luția a fost concepută astfel încât să se adapteze pentru un număr mare de utilizatori.

Avantaje

Ce beneficii poate aduce astăzi o soluție de identificare a clienților la distanță, folosind mijloace video? Iată câteva exemple:

  • EFICIENTIZARE. Reduce dependența de procesele manuale și diminuează riscul de erori umane, scurtând totodată semnificativ timpul alocat pentru acest proces.
  • ACCESIBILITATE. Validarea identității clien­ților este completă, fără a fi nevoie să se deplaseze fizic la un punct de lucru.
  • SIGURANȚĂ. Prin utilizarea tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială, re­cunoașterea facială și tehnologiile biometrice, soluțiile din această categorie pot contribui la reducerea fraudelor.
  • CONFIDENȚIALITATE. Informațiile pre­luate în urma procesului de identificare sunt criptate, iar securitatea serviciului prin API-uri ultra-securizate este sporită.
  • FLEXIBILITATE. Astfel de soluții se pot adapta ușor pe nevoile companiilor, pe ce­rin­țele lor în continuă schimbare și pe gestiona­rea volumelor variabile de tranzacții.
  • CONFORMITATE. În general, în cazul so­lu­țiilor din această categorie, sunt respectate toate reglementările în vigoare și, totodată, sunt îndeplinite standardele ETSI.

Acest articol a apărut în numărul 178 al revistei NewMoney