Ce profituri record au generat în 2023 cele mai mari 20 de fonduri speculative

Cele mai mari 20 de fonduri speculative (hedge funds) au generat în 2023 pro­fituri de 67 de miliarde de dolari, un nou record, după cel realizat în 2021, când profitul total a fost de 65 de miliarde de dolari.

Unora le place riscul. Aceștia sunt investitorii și administratorii la așa-numitele hedge funds. Supranumite „vulturi“, acestea au câteva caracteristici speciale. Sunt reglementate mai lejer în compara­ție cu alte tipuri de fonduri, dar au și reguli clare, cum ar fi aceea că nu pot primi investiții decât de la persoane care au un venit anual de cel puțin 200.000 de dolari. Este o condiție impusă de autoritatea de reglementare pentru a se asi­gura că investitorul în fond poate în­țe­lege riscurile pe care societățile de administrare ale fondurilor speculative și le asumă în procesul de plasare a banilor strânși de la contributori.

Administratorii de hedge funds au o pa­­letă largă de investiții: pe piața imobi­liară, în acțiuni, în instrumente derivate sau în valute. După cum se poate vedea, este un portofoliu de investiții diversificat, dar care include și instrumente cu un grad ridicat de risc.

De asemenea, fondurile speculative im­pun și o așa-numită perioadă de blo­care, de obicei de un an, în care investitorii nu pot să-și răscumpere acțiunile. Regula este ușor de înțeles, pentru că ad­ministratorii fondului trebuie să aibă la dispoziție o perioadă de grație în care să poată fi siguri că plasamentele pe care decid să le facă oferă randamentele aș­teptate.

Cei care investesc în fonduri speculative trebuie să înțeleagă strategia de investiții a fondului, riscurile asumate și să evalueze în ce măsură acestea sunt în concordanță cu profilul lor de risc.

Investitorii trebuie să știe dacă fondul folosește tehnici de tip levier sau investiții speculative care uti­li­zează atât banii investitorilor, cât și capitaluri împrumutate. Investitorii într-un fond speculativ trebuie să caute informații despre administratori, să vadă dacă aceștia au un is­toric corect în această industrie și o re­pu­tație bună. Este un lucru esențial pentru a ști că își lasă banii pe mâini bune.

De asemenea, investitorii ar trebui să înțeleagă cum sunt evaluate activele, pentru că fondurile speculative pot investi în titluri de valoare cu o lichiditate foarte scă­zută. În fine, la fel de importante ca infor­mațiile privind portofoliul de investiții sunt și cele legate de restricțiile de timp im­puse pentru răscumpărarea acțiunilor.

Chiar dacă pare destul de complicat, investitorii în hedge funds trebuie să știe că riscurile cu care lucrează aceste fonduri sunt mai mari decât alte instrumente financiare, că este bine să aibă cât mai multe informații despre modalitățile de in­vestiții pe care acestea le folosesc. Astfel, rezultatele pe care le obțin de la un asemenea fond (randamentele) vor fi mai aproape de așteptări.

Rezultate

LCH Investments, o filială a gru­pului Edmond de Rothschild, a publicat, ca de obicei, clasamentul și rezultatele financiare ale celor mai mari 20 de hedge funds, în funcție de mai multe criterii, precum activele, profitul obținut anul trecut sau profitul realizat de la înființare. Rezultatele sunt spectaculoase. Anul trecut, cele mai mari 20 de hedge funds au generat pro­fituri de 67 de miliarde de dolari, un nou record. Vechiul record, de 65 de miliarde de dolari, fusese realizat în 2021.

Pe primul loc în clasament se află The Children’s Investment Fund (TCI), o socie­tate de administrare condusă de Christopher Anthony Hohn, care a încheiat anul cu un profit de 12,9 miliarde de dolari, cu un activ de 60 de miliarde de dolari și o creș­tere cu 33%. Fondul a investit printre altele în Cellnex (o companie spaniolă din telecomunicații), Alphabet, General Electric, Visa sau Moody’s. Fondul și-a deschis anul trecut un birou la Abu Dhabi cu sco­pul de a atrage investitori din zonă (fonduri suverane sau persoane fizice bogate) și astfel să-și crească activul.

Pe a doua poziție în clasament se află fon­dul Citadel, care are multiple strategii de investiții și care a reușit anul trecut să le ofere investitorilor săi un randament de 15,3%.

Fondurile de acțiuni

Fondurile care investesc în acțiuni reprezintă aproape ju­mătate din primele 20 de fonduri speculative și și-au bazat performanțele pe cei șapte magnifici, adică Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta și Tesla.

Cel mai mare fond din lume în funcție de active, Bridgewater, a înregistrat anul trecut un minus la capitolul profit. Pierderea consemnată anul trecut ar putea fi com­pen­sată de profitul obținut de la înființarea fondului, care ajunge la aproximativ 60 de mi­li­arde de do­lari, dar de această perfor­manță pot be­ne­ficia doar investitorii care și-au păstrat banii în fond pe o perioadă mai mare.

Fondul lui George Soros este și el pre­zent în clasamentul celor mai performante 20 de hedge funds, dar doar cu titlu onori­fic, pentru că de un deceniu fondul nu a mai strâns contribuții de la investitori, ci ad­mi­nis­trează doar banii familiei Soros și ai fun­dației cu același nume.

Cele mai performante 20 de fonduri spe­culative, majoritatea înființate cu două de­cenii în urmă, au strâns un activ total de peste 660 de miliarde de dolari. Ele sunt folosite ca vehicule investiționale de către fondurile suverane, de fondurile de pensii sau de universitățile care doresc ca banii lor, în anumite condiții de risc, să fie ad­mi­nistrați de companii care au dovedit că au o strategie bună și care câștigă bani atunci când piețele sunt favorabile și limitează pierderile când piețele tra­versează o peri­oadă complicată, de scă­dere.

Industria fondurilor speculative nu este atât de liniștită pe cât pare privind tabloul celor 20. Multe fonduri de dimensiuni mici sau medii se închid doar după câțiva ani de activitate. Sunt 9.000 de hedge funds, care au profituri totale de 151 de miliarde de dolari, dar statistica este înșelătoare, în sensul că doar cele 20 de fonduri mari au generat aproape jumătate din profiturile în­tregului sector. Ceea ce arată distribuția inegală și concentrată a profiturilor obți­nute de societățile de administrare.

Comisionul

De profiturile obținute nu s-au bucurat doar investitorii în fonduri, ci și administratorii. În general, regula care se aplică este că societatea de administrare primește 20% din randamentul anual pe care îl realizează pentru clienți.

Pe primul loc, în funcție de profiturile ob­ținute de la înființare, se află fondul Citadel. Creat în 1990, fondul a adunat până anul trecut un total al profiturilor de 74 de miliarde de dolari, cea mai mare sumă dintre toate fondurile speculative, având însă și avantajul unei perioade mai lungi de activitate față de fondurile apă­rute în anii 2000.

Administratorul fondului Citadel este Ken Griffin, care a intrat în topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la 60 de miliarde de dolari. El are în fondul speculativ pe care îl admi­nis­trează aproximativ 9 miliarde de dolari.

Fondurile speculative sunt eficiente, dar nu pentru toți investitorii. În sensul că re­gu­lile care îi selectează pe cei ce pot contribui sunt destul de restrictive pentru Ro­mânia. Dar, pentru cei care sunt dispuși să-și asume riscuri mai mari și să obțină randamente pe măsură, hedge funds pot fi o soluție.

Acest articol a apărut în numărul 181 al revistei NewMoney

FOTO: Getty